Website Banner
Promotion

Contact
    สาขารามอินทรา 0-2540-6781-2
    สาขาสายไหม 0-2991-8494
    สาขาศรีนครินทร์ 0-2399-1686-7
    สาขาศรีราชา 0-3876-3254-5
    สาขาหัวหิน 0-3252-2310
    สาขาสระบุรี 0-3633-7073
    สาขาเชียงใหม่ 0-5344-7041
 

 
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ 7
จำนวนผู้เข้าชมเดือนนี้ 1989
จำนวนผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว 3467
รวมผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด 417748
           
   
   ยุง เราทราบดีกันอยู่แล้วว่ายุงเป็นพาหะนำโรคอย่างร้ายแรงมาสู่คนและสัตว์ เช่นไข้เลือดออก ไขสมองอักเสบ ไข้มาเลาเรีย เป็นต้น เราจึงต้องตระหนักถึงวิธีการดูและป้องกันกำจัดอย่างถูกวิธี เพื่อเราและลูกหลานของเรา เราจึงขอนำเสนอวิธีการดูแลของเราให้กับท่านดังนี้
กำจัดยุง    
         
   
มาตรฐานการกำจัดยุง
ยุง (Mosquito)
·         สำรวจพื้นที่ทั้งหมดโดยละเอียด  เพื่อดูสภาพปัญหาก่อนทำบริการ
·         ฉีดพ่นเคมีแบบครอบคลุมพื้นที่ (space spray) โดยพ่นแบบฝอยละเอียด (MISTING OR ULV) หรือพ่นแบบหมอกควัน (FOGGING) ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร
·         ฉีดพ่นเคมีรอบ ๆ อาคารโรงเก็บรถ ที่เก็บของ และท่อระบายน้ำรอบอาคาร เป็นต้น
·         ฉีดพ่นเคมีกำจัดลูกน้ำ (LARVICEDE) ตามแหล่งเพาะพันธ์ ที่มี
น้ำขังหรือท่อระบายน้ำ รอบ ๆ อาคารสถานที่
·         ตรวจเช็ค / ติดตามผล และทำบริการอย่างต่อเนื่อง
·         สารเคมีที่ใช้ : Cypermethrin ,Beifenthri ,Deltamethrin
                 
     ·   โรยทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายตามแหล่งเพาะพันธ์ุ เช่น แหล่งน้ำ
          กักขัง
 
   
         
       
         
       
           
Current Pageid = 35