Website Banner
Promotion

Contact
    สาขารามอินทรา 0-2540-6781-2
    สาขาสายไหม 0-2991-8494
    สาขาศรีนครินทร์ 0-2399-1686-7
    สาขาศรีราชา 0-3876-3254-5
    สาขาหัวหิน 0-3252-2310
    สาขาสระบุรี 0-3633-7073
    สาขาเชียงใหม่ 0-5344-7041
 

 
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ 153
จำนวนผู้เข้าชมเดือนนี้ 642
จำนวนผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว 3713
รวมผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด 388222
     
   
ชีววิทยา
    วรรณะทหาร
   
-ทำหน้าที่ในการป้องกันรังจากแมลงศัตรู เช่น มด
-มีหัวขนาดใหญ่ ซึ่งประกอบด้วยกรามที่แข็งแรง
-มองไม่เห็น
-ไม่สามารถกินอาหารเองได้ ต้องอาศัยปลวกงานทำหน้าที่ในการป้อนอาหาร
    ตัวอ่อน + ปลวกงาน
     
-ตาบอด
-ทำหน้าที่ทุกอย่างภายในรัง
-หาอาหาร, ป้อนอาหารแก่ปลวกวรรณะทหาร, วรรณะสืบพันธ์, ซ่อมแซม   
และสร้างรัง, ดูแลไข่ และตัวอ่อน
-ปลวกที่มีอายุมากจะทำงานภายในรัง (ทำหน้าที่สร้างรัง ซึ่งเป็นระยะที่
อันตรายมากที่สุด)
    วรรณะสืบพันธุ์
     
-เมื่อรังมีขนาดใหญ่ขึ้น จะมีการผลิตปลวกสืบพันธุ์ที่มีปีกขึ้นมา
-ระยะเจริญเต็มที่ของรังปลวกจะขึ้นอยู่กับชนิดของปลวก
    -Macrotermes – 4 ถึง 6 ปี
    -Coptotermes – 2 ถึง 3 ปี 
-รังปลวกจะมีสร้างปลวกที่มีปีก (แมลงเม่า)ออกมาเมื่อรังปลวกตกอยู่ภายใต้
สภาวะที่ไม่เหมาะสม เช่น ได้รับสารเคมี  น้ำท่วมรัง เป็นต้น 
-ปลวกวรรณะสืบพันธุ์จะถูกคัดเลือกโดยราชินีR และจะถูกสรางขึ้น เมื่อราชินี
ได้รับอันตราย หรือตาย หรือต้องการเพิ่มจำนวนราชินี  เพื่อสร้างรังใหม่


    3.วงจรชีวิต – การเจริญเติบโตแบบไม่สมบูรณ์
   
 
    4.อาหารที่ชื่นชอบ
     
-กินอาหารที่มีเซลลูโลสเป็นองค์ประกอบ เช่น ไม้ สำลี และกระดาษ
-ไม่บางชนิดมีความทนทานต่อการเข้าทำลายของปลวก (ดังจะเป็นได้ในสไลด์ต่อไป)
   
     
Current Pageid = 43